foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

Dekalog nauczyciela wychowania fizycznego.   Nauczycielu…

1. Zadbaj o sprzęt. Przygotuj się do lekcji, sprawdź przyrządy gimnastyczne i przestrzeń, na której odbywać się będą zajęcia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

2. Pamiętaj o zbiórce. Czynności organizujące zajęcia są bardzo istotne. Przywitaj swoich uczniów, sprawdź i odnotuj obecność, przygotowanie uczniów do zajęć (strój, zwolnienie, spóźnienie, aktywne uczestnictwo). Pod koniec semestru ułatwi to wystawienie ocen, będziesz wiedzieć, kto jak pracował w obszarze systematyczność.

3. Przemyśl temat i cele lekcji. Pamiętaj o zasadzie „NACOBEZU”. Każdy uczeń chce wiedzieć, co będzie robił na lekcji. Przekaż dzieciom, w języku zrozumiałym dla nich, kryteria sukcesu. Podkreśl ważność samooceny i oceny koleżeńskiej.

4. Zorganizuj rozgrzewkę. Jest podstawą, ale czy musi być nudna? Bądź kreatywny! Zmieniaj zestawy ćwiczeń, ustawienia uczniów np.: po obwodzie koła, po przekątnej, po liniach poziomych lub pionowych,
w dwóch rzędach, w szeregu, ze zmianą kierunku biegu, w obwodach stacyjnych, z drabinką koordynacyjną itd. Nauczycielu, nie ulegaj swoim uczniom i zawsze pamiętaj o rozgrzewce, dzięki której zminimalizujesz prawdopodobieństwo kontuzji. 

5. Stawiaj na różnorodność. Staraj się przeprowadzać lekcje z zespołowych gier sportowych, gimnastyki, lekkoatletyki, tańca czy gier i zabaw rekreacyjnych. Nie ograniczaj się do swojej ulubionej dyscypliny! Twoi uczniowie będą wtedy też ograniczeni. WF to nie trening! Czytaj, szukaj … - jest mnóstwo możliwości, byś sprawił, aby lekcja była atrakcyjna dla dzieci, a uczniowie chętnie ćwiczyli na WF.

6. Bądź uważnym sędzią. Sędziuj sprawiedliwie, pilnuj przestrzegania ustalonych zasad gry. Informuj
o wynikach, o zajętych miejscach. Podsumuj rywalizację, zawsze opartej na zasadzie „fair play”.

7. Pomyśl nad inną formą sprawdzianu. Czy nie szkoda lekcji na sprawdzian z umiejętności technicznych, gdzie cała klasa siedzi, a tylko jeden uczeń prezentuje swoje umiejętności i to na ocenę? Czy nie lepiej ocenić dziecko podczas gry, znaleźć moment aby postawić mu 5 i widzieć jego radość? Pamiętaj, tylko sprawni uczniowie chcą sprawdzianów. Pozostali się boją nie tylko słabej oceny, ale przede wszystkim krytyki swoich kolegów. Doceniaj uczniów słabych, stwarzaj sytuacje, aby znaleźć ich dobre punkty i wtedy dokonuj oceny.

8. Przeprowadzaj przemyślane ocenianie. Oceniaj ucznia we wszystkich obszarach: systematyczność, aktywność, umiejętności i wiadomości. Unikaj sytuacji, gdzie Twój uczeń ma tylko oceny za umiejętności. Nie dopuszczaj do sytuacji aby ocenić dziecko z wyniku biegu, skoku czy rzutu!!! Zastanów się! Twój uczeń będzie zadowolony, jeśli po biegu na 800 metrów, czując się mocno zmęczonym, gdzie włożył dużo wysiłku aby ukończyć bieg i na koniec ma otrzymać słabą ocenę? Czy to jest motywujące?

9. Nie zapomnij o atmosferze. Pogodny nauczyciel jest bardzo wartościowy. Stwarzaj miłą i przyjazną atmosferę. Nie krytykuj ucznia pod względem jego umiejętności, małej sprawności fizycznej. Doceń każdego, nie krzycz i nie wyśmiewaj! Jeśli powiesz coś spokojnie, ale stanowczo i poważnie, podziała
to lepiej niż krzyk.

10. Zakończ każde zajęcia. Koniecznie znajdź czas na wyciszenie organizmu, zrób zabawę uspokajającą lub ćwiczenia relaksacyjne. Pochwal uczniów, jeśli zasłużyli. Wyróżnij kogoś. Zgań kogoś, jeśli się źle zachowywał. Rozmowa jest bardzo ważna. Podsumuj lekcję, zapytaj, czego się Twoi uczniowie nauczyli,
co było dla nich trudne, łatwe…