Ogólnopolska konferencja
dla nauczycieli wychowania fizycznego

pod patronatem Prezydenta Wrocławia
oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

25–26 października 2019 r.

Miejsce konferencji: V Liceum Ogólnokształcące
ul. Jacka Kuronia 14, 50-550 Wrocław

Elektroniczna rejestracja:

https://wcdn.wroc.pl/konferencja_wf_2019/index.php