foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

O nas: 

Urszula Białek – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 45 w Zespole Szkół nr 9 i doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Posiada uprawnienia instruktora koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej, gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej, pływania, badmintona i tańców ludowych. Ponadto jest liderem edukacji krajoznawstwa i turystki szkolnej oraz kierownikiem wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Ma na swoim koncie publikacje w czasopismach „Lider”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Słowo Sportowe”, „Nasz czas”. Jest autorką programu nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego pt. „Magia sportu”, zgodnego z podstawą programową z 2009 roku. Od wielu lat współpracuje z Zakładem Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego, prowadząc lekcje pokazowe dla studentów w ramach szkoły ćwiczeń. Jest również opiekunem praktyk studenckich. Specjalistka certyfikacji placówek w zakresie aktywności fizycznej. Obecnie zajmuje się certyfikacją placówek w zakresie aktywności fizycznej. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymała nagrodę Prezydenta Wrocławia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Autorka programów wychowania fizycznego dla II i I etapu edukacyjnego pt. "Magia ruchu" i "Magia zabawy", zgodnych z nową podstawą programową z 2017 roku oraz "Magii zdrowia" dla 4-letniego LO i 5-letniego technikum i szkół branżowych I i II stopnia. Programy uzyskały pozytywne recenzje twórców podstawy programowej i  cieszą się dużym powodzeniem wśród nauczycieli w całym kraju. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego "O wychowaniu fizycznym - z troską o ucznia".

Joanna Wolfart-Piech – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu. Sześciokrotna laureatka konkursu Prezydenta Wrocławia na stanowisko doradcy metodycznego Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracowała w trzech wrocławskich uczelniach  wyższych, w jednej z nich była kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego. Ukończyła szereg studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z wychowania fizycznego,  gimnastyki korekcyjnej, organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofernopedagogiki i andragogiki. Posiada uprawnienia instruktora aerobiku, sędziego aerobiku, nordic walkingu,  instruktora sportu w zakresie tańca sportowego oraz uprawnienia ministerialne i związkowe w zakresie narciarstwa zjazdowego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu narciarstwa zjazdowego dzieci i dorosłych w kraju i za granicą. W ramach współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym przez 12 lat organizowała i prowadziła Mistrzostwa Wyższych Szkół Niepublicznych Dolnego Śląska w Grach Zespołowych. Specjalistka certyfikacji placówek w zakresie zdrowego żywienia  i aktywności fizycznej. Realizatorka projektu „Wf z klasą”. Laureatka ogólnopolskiego konkursu na stanowisko koordynatora województwa dolnośląskiego w szwajcarsko-polskim projekcie KIK34. Recenzentka wielu programów nauczania wychowania fizycznego, w tym programu „Magia sportu”. Za osiągnięcia zawodowe była wielokrotnie nagradzana, w tym przez Prezydenta Wrocławia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Zakochana w tańcu i narciarstwie zjazdowym. Autorka programu nauczania wychowania fizycznego dla I i II etapu edukacyjnego pt."Magia zabawy" i "Magia ruchu", zgodnych z nową podstawą programową z 2017 roku oraz "Magii zdrowia" dla 4-letniego LO i 5-letniego technikum i szkół branżowych I i II stopnia. Programy cieszą się dużym powodzeniem wśród nauczycieli w całym kraju. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego "O wychowaniu fizycznym - z troską o ucznia".