foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

"MAGIA ZABAWY"
program wychowania fizycznego
dla klas I-III edukacja wczesnoszkolna

Program można zakupić bezpośrednio u autorek wysyłając  zamówienie na adres  mailowy:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W zamówieniu prosimy podać dane do wysyłki oraz dane do faktury. Zamówienie traktujemy jako wiążące, po którym rozpoczynamy proces realizacji zamówienia. W międzyczasie oczekujemy na dokonanie przez Państwo przelewu na konto wskazane przez nas w mailu zwrotnym, potwierdzającym zamówienie. 

Przypominamy Państwu o prawach autorskich, chroniących nasze programy wraz z rozkładami materiałów. Nauczyciele, którzy pobiorą rozkłady materiału "Magii  zabawy" z biblioteki internetowej powinni zakupić nasz program. Rozkłady materiału wynikają z programu i są jego nieodłączną częścią. 

Koszt programu wraz z wysyłką 50 zł. 

Program pt. „Magia zabawy” jest przeznaczony dla I etapu edukacyjnego. Wymagania szczegółowe podane są w trzech blokach tematycznych, uwzględniają charakterystykę rozwojową i zasadę stopniowania trudności. Wskazane w nowej podstawie treści z wychowania fizycznego opisane są dla całej edukacji wczesnoszkolnej klas I-III.

Podane w treściach programowych wymagania szczegółowe zapisane są w formie celów operacyjnych. Stanowią one opis wyników jako zamierzone sukcesy uczniów. Treści
w poszczególnych blokach tematycznych, w naszym programie podane zostały z podziałem na wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne. Zaproponowane przez autorki wymagania szczegółowe z podstawy programowej, realizowane są poprzez wybrane formy aktywności fizycznej: gry i zabawy, lekkoatletykę, gimnastykę, minigry zespołowe i gry rekreacyjne.  

Tematy lekcji, zapisane dla każdego poziomu klas, przyporządkowane zostały poszczególnym formom aktywności fizycznej. Do każdego tematu lekcji przypisane są wymagania z podstawy programowej. Założenia programu są naszą propozycją realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel uczący w klasach I-III może zmodyfikować program „Magia zabawy” zgodnie z potrzebami swojej szkoły. Takie podejście pozwoli nauczycielowi i dyrektorowi uwzględnić potrzeby
i oczekiwania swoich uczniów, specyfikę szkoły i posiadanych obiektów, kwalifikacje nauczycieli oraz tradycje środowiska.  

 Rozkłady materiału są dostępne w dziennikach elektronicznych LIBRUS i VULCAN