foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

 

„Uruchamiamy Dzieciaki”
 
akcja sportowa rekomendowana 
przez Departament Edukacji i Uniwersytet Medyczny

 

Kryteria brane pod uwagę w celu wyłonienia najlepszej szkoły wraz z punktacją:

 

  1. Procentowy udział uczniów objętych testem Coopera w danej placówce. Ilość punktów = procentowemu udziałowi uczniów w teście (załącznik do pobrania poniżej).
  2. Procent wysłanych ankiet, online lub w wersji papierowej, przez rodziców w stosunku do liczby uczniów w szkole. Ilość punktów = procentowej ilości oddanych ankiet. Ankiety zgodnie z zapotrzebowaniem w deklaracji zostaną przesłane do szkół.
  3. Obecność koordynatora lub innego nauczyciela na 3 wykładach związanych z projektem.
    Ilość punktów → udział w trzech wykładach = 75 pkt,
    w dwóch wykładach = 50 pkt, w jednym wykładzie = 25 pkt.

 

Ponadto:

 

  1. Niepodlegający punktacji ale konieczny udział w finałowym biegu dnia 26 maja 2018 r. na AWF → 100 % uczniów, tzn. jeśli w szkole jest 7 poziomów klas to w zawodach udział ma wziąć 7 dziewczynek i 7 chłopców (z każdej kategorii wiekowej przedstawiciel). Na zawody 26 maja 2018 roku prosimy przynieść ze sobą zgody rodziców/opiekunów (zgoda do pobrania poniżej).
  2. Zwycięska szkoła zostanie poddana weryfikacji → między innymi do wglądu listy uczniów wraz z wynikiem testu Coopera.
  3. Prosimy o przesłanie deklaracji na adres: Fundacja Biegaj dla Zdrowia ul. Cesarzowicka 38, 52-408, Wrocław lub skan na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (deklaracja do pobrania poniżej).

 

Pierwszy termin wykładu:
22 marca 2018 r. godzina 13.00, w sali konferencyjnej 210 na parterze Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

 

Zeskanowane zgłoszenie należy wysłać do 23 marca 2018 roku na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (zgłoszenie do pobrania poniżej)

Normy Cooper
Pobierz tutaj

 

 

Deklaracja 
Pobierz tutaj

 

 

Zgłoszenie "Uruchamiamy dzieciaki"

Pobierz tutaj

Procentowy udział uczniów w teście

Pobierz tutaj

 

Zgoda rodziców/opiekunów

Pobierz tutaj