Witamy serdecznie na stronie
autorek programów 
wychowania fizycznego

Magia zabawy
Magia ruchu
Magia zdrowia

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                         JU.DM-WF s.c.                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(...) Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną,
dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. 

Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń winien pogłębiać wiedzę, nabywać umiejętności
i rozwijać pożądane postawy (prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne).

Wychowanie fizyczne ma kierunek prozdrowotny.

Sport w wychowaniu fizycznym jest jedynie środkiem
do osiągania celów wychowania fizycznego.

Osiągnięcia sportowe nie stanowią natomiast
nadrzędnego celu w wychowaniu fizycznym (...)

                                                                                                                                          Osiński